Copyright

website
© Universiteitsbibliotheek Gent en Labo S (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) Universiteit Gent

foto’s Georges Charlier
© Georges Charlier en Plantentuin Meise

foto’s Michiel De Cleene
© Michiel De Cleene

foto’s Jan Kempenaers
© Jan Kempenaers

kaarten
© GIS-Vlaanderen, NGI, Google Maps

tekening De Maesschalck
© Jan De Maesschalck (www.zeno-x.com)

Reproductie


De website, de foto's van Massart en de foto's van Charlier kunnen, mits vermelding van de copyright houders, vrij worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden via de volgende licentie:
Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Belgium License .

Voor commercieel gebruik, contacteer recollectinglandscapes@UGent.be

Voor reproductie van foto’s van Michiel De Cleene, contacteer michiel.de.cleene@gmail.com
Voor reproductie van foto's van Jan Kempenaers, contacteer jankempenaers@telenet.be
Voor reproductie van kaarten, contacteer het NGI

De Universiteitsbibliotheek Gent en Labo S doen hun uiterste best om te achterhalen of, en zo ja waar, eventuele rechthebbenden te vinden zijn. Mocht u informatie hebben over rechthebbenden die niet of niet correct zijn vermeld, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met recollectinglandscapes@UGent.be