Historiek

Dit herfotografieproject ving in essentie zo'n honderd jaar geleden aan. De reeks foto's van botanicus en professor aan de ULB Jean Massart is het centrale gegeven in dit onderzoeksproject. Massart fotografeerde kort na de vorige eeuwwisseling honderden Vlaamse landschappen en koos daarvoor – vanuit strikt wetenschappelijke overwegingen - beelden die een bepaalde natuurlijke vegetatie of cultuur weergaven in samenhang met de geografie van de site.

In 1980 maakten fotograaf Georges Charlier en botanicus Leo Vanhecke in opdracht van de Nationale Plantentuin van België en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten nieuwe opnamen van een zestigtal van deze locaties in Vlaanderen. Samen met de foto's van Massart werden ze in een reizende tentoonstelling aan het publiek getoond en gepubliceerd in het boek Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu. Van groene armoede naar grijze overvloed. Het leverde uniek materiaal op voor een vergelijking van de landschappen rond 1900 en die van 1980.
In overleg met Labo S, het stedenbouwlabo van de Universiteit Gent, gaf het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) in 2003 aan fotograaf Jan Kempenaers de opdracht dezelfde locaties, na Massart en Charlier, een derde maal te fotograferen. In 2014 maakte fotograaf Michiel De Cleene een vierde beeld, dit keer in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en Labo S. Zo ontstond een unieke vierledige reeks foto's die de transformatie van het landschap en de verstedelijking in Vlaanderen gedurende de laatste honderd jaar op een schitterende manier weergeeft.

Labo S voert aan de hand van deze reeks foto's een diepgaande studie uit naar de landschapsontwikkeling in Vlaanderen. Dit onderzoek moet een gefundeerd inzicht tot stand brengen in de landschappelijke transformaties onder invloed van allerhande factoren zoals residentiële uitbreiding, veranderingen in landbouw en natuur (schaalvergroting, wijzigingen in de vegetatie, stijgende recreatieve druk,..), infrastructuurnetwerken (wegen, gsm-masten, elektriciteitsleidingen,...). De onderzoekers maken daarbij gebruik van verschillende media om het landschap in beeld te brengen. In het kader van de Architectuurfocus en de Stadsfocus, een samenwerking tussen de Gentse Universiteitsbibliotheek en de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, werd deze website uitgewerkt.
Labo S toont de vier reeksen unieke foto's om het publiek te confronteren met de transformaties van het landschap en de verstedelijking in Vlaanderen gedurende de laatste honderd jaar.

Projectverantwoordelijke
Pieter Uyttenhove (Labo S), Sylvia Van Peteghem (Universiteitsbibliotheek Gent), Bruno Notteboom (Labo S)

Projectcoördinatie
2003-2006: Geertrui Ivens
2014-2015: Bruno Notteboom

Inhoudelijke en organisatorische projectgroep
2003-2006: Georges Charlier, Geertrui Ivens, Jan Kempenaers, Bruno Notteboom, Bregje Provo, Pieter Uyttenhove, Dries Vanbelleghem, Ive Van Bouwel, Philippe Van Cauteren (S.M.A.K.), Katrien Vandermarliere (Vlaams Architectuurinstituut), Terenja van Dijk, Sylvia Van Peteghem, Richard Venlet

2014-2015: Michiel De Cleene, Frederik De Preter (Provincie West-Vlaanderen) Jan Kempenaers, Bruno Notteboom, Bern Paret (Provincie West-Vlaanderen), Pieter Uyttenhove, Katrien Vandermarliere, Sylvia Van Peteghem.