2004 - Kempenaers: Oostende 12

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

18 OKTOBER 2003 
 51°12'16" NB   02°57'45" OL


Eind 1996 werd het gebied rondom de Grote Keignaart een reservaat. Negen hectare akkergrond werd op die manier beschermd. Het oorspronkelijke landschap werd hersteld: de vroegere weidegebieden werden in kleinere akkers verdeeld, het reliëf werd genivelleerd en vijvers werden uitgegraven in het kader van het natuurinrichtingsproject Oostendse Kreken. Vandaag heeft Natuurpunt dit gebied in erfpacht van de stad Oostende.