2004 - Kempenaers: Koksijde 4

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

21 MEI 2004 
 51°06'40" NB   02°38'54" OL


Sinds 2005 wordt het gebied beheerd door de afdeling Natuur van AMINAL (Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer, AMINAL) en in 1999 is het terrein een Vlaams reservaat geworden. Samen met de natuurreservaten De Doornpanne en De Schipgatduinen vormt De Hoge Blekker nu een tweehonderdveertig hectare groot duinmassief waar geïntegreerd beheer wordt toegepast. De foto van Kempenaers toont hoe met de omheining, de zandvangen en de korte vegetatie gepoogd wordt om de erosie tegen te gaan. De gevolgen van het minder betreden van deze duin zijn eveneens duidelijk. In de verte is er duinsterretjesmos (Tortula ruraliformis) te vinden, de eerste pionier van een mosduin. Daarnaast zijn er ook enkele éénjarigen, zoals langbaardgras (Vulpia ssp.) en duinzwenkgras (Festuca arenaria) teruggevonden. Deze planten leveren een niet onbelangrijke bijdrage aan het vastleggen van de duinen.