1904 - Massart

Jean Massart (Etterbeek 1865-1925)Jean Massart groeide op in een familie van plantenkwekers in Etterbeek. Hij studeerde aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) achtereenvolgens natuurwetenschappen en geneeskunde en werd daar in 1892 assistent van de bekende fysioloog Leo Errera. Nadat hij als student talloze experimenten uitvoerde om de invloed van het milieu op planten uit te testen, haalde hij in 1894 de titel van docteur spécial en sciences botaniques met een thesis over vegetale embryologie.

In deze eerste fase van zijn onderzoek was Massart vooral geïnteresseerd in de wetenschappelijke uitwerking van het darwinisme. Tijdens deze periode ondernam hij ook een aantal botanische reizen, onder meer naar Java en de Algerijnse Sahara. Pas in de loop van de twintigste eeuw zou Massart zijn ervaring toepassen op schaal van het volledige Belgische landschap in zijn studie van de geobotanica (de samenhang tussen geografie en plantengroei). In 1908 verscheen Essai de géographie botanique des districts littoraux de Belgique en het eerste deel van Les aspects de la végétation en Belgique over de kust- en alluviale vlaktes, in 1910 Esquisse de la géographie botanique de la Belgique en in 1912 het tweede deel van Les aspects de la végétation en Belgique over de kust- en alluviale vlaktes en Pour la protection de la nature en Belgique. Alleen al door hun documentaire waarde hebben deze vijf werken de beeldvorming van het Belgische landschap in sterke mate bepaald.

Bibliografie


Dit is een selectieve bibliografie van werken van Massart die zich in de collectie van de Universiteitsbibliotheek bevinden. Ze werden integraal gedigitaliseerd en zijn opvraagbaar via de links na de titel.

Jean Massart, La guerre et les alliances entre animaux et végétaux, Imprimerie Universitaire J.H. Moreau, 1900 (2.5 MB)

Jean Massart, Collection de cartes, schémas, profils, coupes, tableaux, etc. relatifs aux excursions scientifiques organisées par l'Extension de 1904 à 1908 et dirigées par M. Jean Massart. Extension de l'Université Libre de Bruxelles, 1909 (6.6 MB)

Jean Massart, Pour la protection de la nature en Belgique, H. Lamertin, 1912 (35 MB)

Jean Massart, Sur le littoral belge, Le cinquantième herborisation générale de la Societé royale de Botanique de Belgique. : p. 69-185(Bulletin de la Societé Royale de Botanique de Belgique ; LI). -p. 69-185, 1912 (20.5 MB)

Jean Massart, België's verzet tegen de Duitsche overheersing Bijdrage tot het lijdensboek van België. Uit het Fransch vertaald met toestemming van den schrijver, De Vlaamsche Boekenhalle, 1915 (55 MB)

Jean Massart, Deux mentalités, la Belge et l'Allemande. Extraits du livre: Comment les Belges résistent à la domination allemande, Librairie Payot et Cie, 1916 (7 MB)

Jean Massart, Le chiffon de papier, G. Van Oest & Cie, 1917 (4 MB)

Jean Massart, Léo Errera, 1858-1905, Havez, Imprimeur des Académies, 1917 (4.2 MB)

Jean Massart, Liste des receuils bibliographiques des sciences mathématiques, physiques, chimiques et naturelles. Extrait des Bull. roy. de Belgique (Classe des sciences), n° 4, p. 237-248, 1919 (1 MB)

Jean Massart, Recherches expérimentales sur la spécialisation et l'orientation des tiges dorsiventrales. Académie royale de Belgique. Classe des Sciences. Mémoires. Collection in-4°, Deuxième série. T. V, fasc. 11, Académie Royale de Belgique. Classe des Sciences, 1923 (8.4 MB)

Jean Massart, La Coopération et le conflit des réflexes qui déterminent la forme du corps chez Araucaria excelsa R. Br. Académie royale de Belgique. Classe des Sciences. Mémoires. Collection in-4°, Deuxième série. T. V, fasc. 8, Académie Royale de Belgique. Classe des Sciences, 1924 (6 MB)

F. Stockmans, Jean Massart. Florilège des sciences en belgique pendant le XIXe siècle et le début du XXe, Académie Royale de Belgique. Classe des Sciences, 1968 (2.6 MB)