2004 - Kempenaers: Waasmunster 33

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

14 JULI 2003 
 51°06'19" NB   04°08'27" OL


Verder valt op de voorgrond van Kempenaers' foto het baggerschip op. Dit schip, eigendom van een aannemer uit Zutendale, ligt al vijf jaar op deze locatie aangezien het daar zijn stalplaats heeft. Af en toe vaart het op de Durme of de Bovenschelde om de sluizen vrij te maken. De bodem van de Durme was de jongste drie jaar door aanslibbing ongeveer zeventig centimeter verhoogd wat gevaarlijk was omdat de sluizen dreigden dicht te slibben. Die sluizen laten immers toe dat bij lage waterstand het afvloeiend regenwater in de rivier stroomt en dat de omliggende gemeenten gevrijwaard blijven van overstromingen. De Durme is ondertussen zodanig dicht-geslibd dat ze onbevaarbaar is geworden voor grotere schepen.

Intussen werd de Mirabrug door een ministerieel besluit van 21 juni 1991 beschermd als monument omwille van haar archeologische waarde. In 2001 werden de restauratiewerken, die twee miljoen euro zouden kosten, aangevat. Hierbij had men voornamelijk oog voor de rol die de Mirabrug kon spelen voor de zwakke weggebruikers die zo de Durmebrug van de gewestweg N41 konden vermijden. In januari 2003 werd deze brug terug opengesteld voor voetgangers en fietsers. De nieuwe Durmebrug is op de foto van Kempenaers intussen voorzien van verlichting.