2004 - Kempenaers: Bornem 34

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

15 JULI 2003 
 51°06'48" NB   04°14'57" OL


Op de foto van Kempenaers, wordt het ingesloten gebied op een zeer diverse manier gebruikt. Zowel maïs- als graanteelt als het telen van laagstammige fruitbomen komen er voor. De geasfalteerde dienstwegen langsheen de Schelde worden gebruikt als fietspaden. De oevervegetatie zelf is in sterke mate exotisch. Deze niet-streekeigen flora is er gekomen na de uitvoering van de Sigmaplan-versterkingen: de Ardeense stenen die werden gebruikt brachten immers heel wat zaden mee.

(zie studie Bornem)