2014 - De Cleene: Antwerpen 38

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

23 OKTOBER 2014 
 51°20'52" NB   04°16'42" OL
Op de foto van De Cleene zien we nieuwe vegetatie waar het terrein niet aangelegd is. Door de lage voedingswaarde in de eerder arme zandgrond, is een kruidachtige vegetatie opgeschoten: onder andere duizendblad (Achillea millefolium), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) en netels (Urtica). Zulke spontane natuur, die men vindt over het hele havengebied, heeft vaak een hoge natuurwaarde. Dit soort plekken zal nochtans in vele gevallen verdwijnen door de verdichting of uitbreiding van de haven. In het kader van het ecologisch netwerk zijn de Antwerpse haven, Natuurpunt en ander private partners echter bezig met het opzetten van een flexibel netwerk voor natuurbescherming en –compensatie, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de ecologische als economische aspecten (fotoset 37).