2014 - De Cleene: Koksijde 4

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 AUGUSTUS 2014 
 51°06'40" NB   02°38'54" OL


Vandaag de dag wordt het domein beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Als deel van het duinbeheer is er sinds 2005 in de lagere delen van het duinenlandschap flink gekapt. Hierdoor is een tot dan toe verborgen camping zichtbaar geworden aan de voet van de heuvel. Het duinsterretjesmos dat in Kempenears’ foto reeds verschenen was, heeft zich ondertussen verspreid, wat duidt op een succesvol beheer.
In de rechterbovenhoek van het beeld bevond zich vroeger een (zonevreemde) camping die intussen werd aangekocht door ANB ter uitbreiding van het natuurgebied. In 2013 startten de saneringswerken. Alle verlaten gebouwen en wegen werden ontmanteld en exotische boomsoorten verwijderd.