2014 - De Cleene: Kortemark 17

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

08 AUGUSTUS 2014 
 51°01'30" NB   03°01'48" OL


In het beeld van 2014 is het landschap weinig veranderd. De bomen, die in 2003 rechts van de straat geplant waren, zijn ondertussen gekapt en vervangen door knotwilgen aan de andere kant van de straat. Dit is een actie van het Regionaal Landschap Ijzer en Polder. Typerend voor het laatste decennium is dat nieuw aangeplante vegetatie veelal inheemse soorten zijn, zoals de knotwilg. Het Regionaal Landschap stimuleert boeren en bewoners ook om inheemse soorten op hun domein aan te planten.