2014 - De Cleene: Wetteren 27

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

02 JANUARI 2014 
 50°59'39" NB   03°53'11" OL


In de foto van De Cleene heeft dit gebied een drastische transformatie ondergaan. De vegetatie op de middenberm is grotendeels gekapt, de lantaarnpalen zijn nogmaals veranderd en de elektriciteitsleidingen liggen nu ondergronds. De voormalige boomkwekerij is verkocht en heeft plaats geruimd voor een verkaveling met eengezinswoningen waardoor de bebouwde kom van Wetteren dichterbij komt. Het meest in het oog springen de appartementsblokken links. Ze zijn een goed voorbeeld van de ‘verappartementisering’: door de vergrijzing van de bevolking en gezinsverdunning is er een grote vraag naar kleinere woningen, zowel in de steden als op het (voormalige) platteland.