2014 - De Cleene: Berlare 24

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 MEI 2014 
 51°02'34" NB   03°57'03" OL


In de meest recente foto is de site geëvolueerd naar een ecologische tuin. De poel is een wadi geworden die af en toe vol met water komt te staan. De bewoners plantten bewust enkel inheemse planten en plaatsen een afrastering van kastanjehout. De tuin is opgedeeld in een recreatief deel rond de wadi en een moestuin rechts. Dit beeld is een goed voorbeeld van de ‘vertuining’ van het landschap.
De knotwilgen zijn ondertussen geknot en onthullen nu allerlei oude en nieuwe bouwsels op de achtergrond. Verder is het weiland volledig veranderd. Op wat er overblijft van het weiland grazen nu geen koeien meer maar paarden. Links van de rij knotwilgen teelt men nu koolzaad en bomen die geleid worden langs stokken.