2004 - Kempenaers: De Haan 6

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

20 MEI 2004 
 51°15'41" NB   02°59'58" OL
Op de voorgaande foto van Charlier heeft de oude hoeve op het middenplan voorlopig nog de tand des tijds doorstaan. De twee hoeven op het voorplan van Massarts foto en al de grond op het middenplan behoorden ooit tot de eigenaar van de oude hoeve. Deze ging niet over tot de verkoop van zijn grond. Wanneer in 1993 het duinendecreet een halt toeroept aan de duinverkavelingen, ziet het er naar uit dat de poldergronden zullen gevrijwaard blijven. Dit decreet werd echter snel aangepast in 1995, zodat onder andere dit gebied in Klemskerke als bouwgrond werd vrijgegeven. De gronden werden verkocht en in één keer bebouwd. Zoals de foto van Kempenaers duidelijk toont, transformeerde het landschap volledig.

(zie studie Klemskerke)