1904 - Massart: De Haan 6

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

11 SEPTEMBER 1908 
 51°15'42" NB   02°58'37" OL


Massart bracht het landschap ter hoogte van Klemskerke in beeld vanaf de binnenduinrand. De Driftweg, die parallel loopt met de hoeve vooraan op de foto, loopt evenwijdig met de kustlijn. Tot de latere Koninklijke Baan deze functie overnam was deze weg de belangrijkste verbindingsweg tussen De Haan en Bredene (fotoset 8). De naam Driftweg wijst op het feit dat men toen schapen hoedde in de duinen. In het begin van de twintigste eeuw werd Klemskerke nog niet beïnvloed door de ontwikkeling van het toerisme. De agrarische activiteit was de enige echte bestaansvorm. In vergelijking met Massarts andere polderbeelden (fotoset 16), waren in Klemskerke de houtkanten erg opvallend. Deze houtkanten scheidden de percelen, braken de wind, leverden brandhout op en hielden de akkers vrij van stuifzand. De gronden konden zo gebruikt worden voor vee- en roggeteelt maar eveneens voor tuinbouw. Dichtbij de duinen waren de percelen groter om een gelijkwaardige productie met de vruchtbaardere poldergrond verderop te bereiken. De molen op de achtergrond was eveneens een belangrijk onderdeel van de plaatselijke economie. Aan de horizon geeft de langgerekte bomenrij de lijn aan van het kanaal Oostende-Brugge, een waterweg die van vitaal belang was voor de Brugse haven.

(zie studie Klemskerke)