1980 - Charlier: Waasmunster 33

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

14 JUNI 1980 
 51°06'21" NB   04°08'31" OL


Vijfenzeventig jaar later is de rechteroever bedekt met dicht struweel van onder andere katwilg (Salix viminalis). Op de linkeroever staan geïsoleerde struiken. De notelaars op de dijken zijn verdwenen. Op het slik zelf is wat riet doorgedrongen van op de dijk. De driekantige bies is ondertussen verdwenen. De zone achter de brug werd ondertussen binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk (fotoset 51) afgebakend als Grote Eenheid Natuur (GEN).

De oude brug, van waarop de foto genomen werd, was aanvankelijk slechts een rijstrook breed. In juni 1980 werd de nieuwe N41 met bijhorende Durmebrug met twee rijstroken in gebruik genomen. De Mirabrug werd vanaf dat moment nog uitsluitend door het openbaar busvervoer, door fietsers en door voetgangers gebruikt en tot 10 april 1982. Na een aanvaring door een binnenschip bleef de brug open en was ze niet langer bruikbaar, de Mirabrug raakte in verval.