1980 - Charlier: Kortemark 17

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 JULI 1980 
 51°01'33" NB   03°01'53" OL


De agrarische sector veranderde echter grondig onder invloed van de gewijzigde markteconomische situatie. De heroriëntatie van de landbouw naar de veeteelt had een enorme weerslag op het landschap. Nieuwe, grote weilanden op de foto van 1980 hebben het oude landschap van Massart opengetrokken. De agrarische laag, die vele verschillende praktijken in zich droeg, werd vervangen door een uniformer beeld. Het reliëf is duidelijker afleesbaar en de verkleuringen van de vegetatie herinneren aan de oude perceelsgrenzen en de omtrekken van de intussen afgebroken hoeven.