1904 - Massart: Kortemark 17

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

26 JULI 1911 
 51°01'32" NB   03°01'58" OL


In 1911 fotografeerde Massart de vallei van de Krekelbeek in Kortemark. In tegenstelling tot het merendeel van zijn foto's, wekt deze plaat een eerder volle indruk. De reden hiervoor is te zoeken in de grote diversiteit en de kleinschaligheid van het gefotografeerde landschap. Binnen een beperkte oppervlakte situeren zich een aardeweg, een aardappelveld, een rootput voor vlas, meerdere hoeven, akkers en weiden. De kegels net achter het aardappelveld worden vlaskapelletjes genoemd; op deze wijze werd het vlas gedroogd waarna het in de rootput op de voorgrond werd geroot. Populieren omzomen de rootputten (fotoset 29, 30).

Typisch voor landbouw in dit zandig gebied waren de kleine akkers en de grote diversificatie in agrarische activiteiten (onder andere ook huisnijverheid) en in bodemgebruik (roten, roggeteelt, graasland voor het vee). Door middel van gemengde landbouw probeerden landbouwers het hoofd boven water te houden. De gracht op de foto is een aftakking van de Krekelbeek. In 1911 was deze sloot nog maar net uitgediept, de baggerspecie is immers nog duidelijk zichtbaar. Irrigatie was en is nog steeds van groot belang binnen dit zandig gebied. Met drainage probeerde men de landbouw op deze armere bodem voldoende rendabel te maken.