1904 - Massart: Koksijde 5

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

11 APRIL 1904 
 51°06'21" NB   02°39'09" OL


Links op de achtergrond van Massarts foto bevindt zich de oostelijke uitloper van de Hoge Blekker (fotoset 4). Op de voorgrond rechts ligt een uitstuivende duinrug, met daarachter een vlakke pannevloer. De vissershuisjes tussen deze twee duinzones stonden allemaal met hun voorgevel naar het zuiden gericht. Zoals te zien bij de hoeve centraal op de foto, werd deze muur door sommige eigenaars benut voor het aanplanten van een druivelaar. 'Keunewegeltjes', smalle, kronkelende paadjes die doorliepen tot aan het strand, verbonden de kleine hoeven met elkaar. Tussen de hoeven lagen vlakke akkers die vaak kleiner waren dan een halve hectare. Kleine oneffenheden werden er onmiddellijk weggewerkt en het vrijgekomen zand gebruikte men voor de aanleg van bermen rond de percelen. De struiken die op deze bermen of in kleine hakhoutbosjes werden geplant, boden een bijkomende bescherming. Men plantte voornamelijk els (Alnus glutinosa), populier (Populus sp.) en als verfraaiing gewone sering (Syringa vulgaris). Populierentakken werden eveneens plat op het bewerkte veld uitgespreid om de gezaaide of beplante percelen voor uitwaaiing te behoeden. Dit valt op bij de percelen tussen de hoeven links en in het midden van de foto. Met dezelfde bedoeling werden ook strobundels op regelmatige afstanden van elkaar verticaal in de grond gestopt. Op Massarts foto is dit duidelijk op de rechtse percelen.