1904 - Massart: Berlare 25

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

08 JUNI 1904 
 51°01'49" NB   03°59'01" OL


Tienduizend jaar geleden vloeide de Schelde nog rond de zandduinen van Bareldonk, maar doorheen de tijd verlegde de rivier verschillende keren haar loop door te meanderen. Wanneer dergelijke meander onder het geweld van stromend water werd afgesneden, bleef een hoefijzermeer achter. Daarin kon de plantengroei zijn gang gaan en het ondiepe water werd met halfrot materiaal opgevuld. Aan het einde van de zeventiende eeuw begon men in dergelijk hoefijzermeer in Berlare veen te delven. De grootschalige vervening ging daar door tot ver in de negentiende eeuw.

Massart fotografeerde in 1904 het Donkmeer in Berlare, een voorbeeld van een hoefijzermeer. In het water werd een weelderige vegetatie van krabbescheer (Stratiotes aloides), drijvend fonteinkruid (Pota-mogeton natans), fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis) en grote egelskop (Sparganium erectum) teruggevonden. Langs de oevers groeide gele lis (Iris pseudacorus) en oeverzegge (Carex riparia). Op de achtergrond is een hooiland te zien waar onder andere hennegras (Calamagrostis canescens) gedijde.