1904 - Massart: Nieuwpoort 14

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

27 JULI 1904 
 51°08'46" NB   02°44'46" OL


Deze foto nam Massart aan de rechteroever van de IJzermonding (fotoset 13 , 15). Hij fotografeerde een ondiepe inham van de kreek van Lombardsijde, het laatste overblijfsel van het middeleeuwse IJzerestuarium. Dit landschapsbeeld kan opgedeeld worden in drie fotoplans met name de schorre, het slik en Nieuwpoort-bad. De iets hogere schorre dankte zijn bijzonder karakter aan de hoeveelheid zeezoutafzetting. De ruigheid van deze schorre zorgde er voor dat er onder andere gewoon kweldergras (Puccinellia maritima), zeeaster (Aster tripolium), lamsoor (Limonium vulgare), schorrezoutgras (Triglochiritima), zeeweegbree (Plantago maritima), gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides) en klein schorrekruid (Suaeda maritima) groeiden. De plotse overgang naar het slik wordt de afslaande kwelder genoemd, de kleine geulen waren afwateringskanaaltjes van de schorre. Op het derde fotoplan, de linkeroever in de achtergrond, ziet men de opvallende 'Vierboete', een vuurtoren uit 1284. De bebouwingsgraad was in deze periode nog vrij laag. Massarts foto toont een bijna gaaf landschap. In andere badsteden, zoals Oostende en Blankenberge, was op dat moment al de basisinfrastruc-tuur voor de toeristische kustontwikkeling aanwezig. In Nieuwpoort was in 1904 de keuze tussen industriële havenontwikkeling en toeristische specialisatie nog niet gemaakt.

(zie studie Nieuwpoort)