1904 - Massart: Genk 57

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

14 JULI 1911 
 50°58'18" NB   05°26'51" OL


Massarts foto toont een mozaïek van heiden, graslanden en akkers, typisch voor het Kempens landschap in het begin van de twintigste eeuw. De foto werd genomen aan de noordzijde van de Boksbergheide en meer bepaald aan de voet van deze heuvel. Kort ervoor bestond de vegetatie hier uitsluitend uit heide. De bieheide (Calluna ssp.) groeide op de drogere gedeelten, de hommelheide (Erica tetralix) gedijde op de vochtigere, lagere delen. Deze laatste heidesoort kon gemakkelijk in grasland worden omgezet en maakte op die manier de landbouwkundige ontginning van het gebied aantrekkelijker. De akkers werden aangelegd op de drogere gedeelten. Op de foto bemerken we roggeteelt, maar meestal werden er ook aardappelen geteeld. Verder blijven nog grote oppervlakten droge hei over. De open plaatsen zijn zones waar de struikheide werd gemaaid. In de verte staan enkele kleine hoeven waarvan de dakbedekking bestond uit riet of stro. Rondom de hoeven, maar vooral aan de noordzijde, bevindt zich een windscherm van ruwe berken (Betula pendula). Op de achtergrond zien we de Vlasberg, volledig bedekt met heide.