1904 - Massart: Geel 44

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

06 JULI 1905 
 51°12'19" NB   04°55'51" OL
Massarts foto toont een moerassige vlakte in de vallei van de Kleine Nete in Geel. De vallei is hier op haar breedst. Opvallend zijn de langwerpige stapels moerasijzererts en de kleinere, in groepen staande, kegelvormige turfstapels. Hier en daar zijn ook rechthoekige plassen te zien, ontstaan door het uitdelven van turf en ijzersteen. De turf en de ertsen werden geëxporteerd, de plassen liet men verlanden. Alle stadia in het verlandingsproces vonden plaats in de vallei van de Kleine Nete, tussen Geel en Herentals. Het gebied evolueerde van open en matig voedselarm water tot een moerassig schraalland. De ontginning van het ijzererts viel stil na 1933, het turfsteken was reeds enkele jaren eerder stilgevallen door de opkomst van de steenkool. Na de Tweede Wereldoorlog bleef ook het maaien van de schrale hooilanden achterwege.