1904 - Massart: Nieuwpoort 15

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

26 SEPTEMBER 1904 
 51°08'54" NB   02°44'28" OL
Net zoals platen 13 en 14 nam Massart deze foto in 1904 op de rechteroever van de IJzergeul in Nieuwpoort. Doordat de locatie bijna aan de monding zelf ligt, krijgen we een totaal ander beeld. Aan de horizon staat de vuurtoren van Lombardsijde. Rechts op de foto is reeds kustbebouwing te zien maar deze is niet te vergelijken met de huidige bebouwing in de badstad. In deze periode was er in de nabijheid van de kuststeden nog ruimte beschikbaar voor agrarisch gebruik. Dat dit ook voor het veld op de voorgrond gold, maakt de intensieve begrazing van dit grasland duidelijk. Maar dit gebied werd niet volledig in cultuur gebracht door de mens. Ook rijke schorren en vogelrijke slikken kleurden eveneens deze locatie (fotoset 35). De witte strook die op Massarts foto opvalt, wijst op het regelmatig overstromen (springtijvloedmerk). Links van deze strook bevond zich de noodzakelijke voedingsbodem voor een schorrevegetatie met zeekraal (Salicornia europaea s.l.), klein schorrekruid (Suaeda maritima), melkkruid (Glaux maritima), gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) en Engels gras (Armeria maritima). Rechts ervan ging de vegetatie vrij snel over in een klassiek duingrasland met dominantie van zandzegge (Carex arenaria), helm (Ammophila arenaria), mossen en korstmossen. In deze rijke overgangszones tussen zilt en zoet, klei en zand ontdekte Massart ook nog zilte rus (Juncus gerardi), hertshoornweegbree (Plantago coronopus), fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) en zilte zegge (Carex distans).