1980 - Charlier: Beringen 50

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

10 JULI 1980 
 51°01'54" NB   05°11'09" OL


Het grootste gevaar bij holle wegen is dat ze hun functie verliezen en zo uit het landschap verdwijnen. Het tracé van de Gestelstraat werd in 1980 rechtgetrokken, verbreed en ten dele opgehoogd, zodat er nog nauwelijks van een holle weg kan gesproken worden. De straat is geasfalteerd en voorzien van een elektriciteitsnet. Struikheide en brem zijn nergens meer te bespeuren, maar bramen (Rubus sp.) komen wel overvloedig voor. De hoeve rechtsboven is verbouwd en vergroot.