1980 - Charlier: Genk 60

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

28 OKTOBER 1980 
 50°57'13" NB   05°27'07" OL


Op het einde van de jaren vijftig kocht Natuurreservaten vzw percelen op en kreeg het van de gemeente Genk grote percelen in beheer. Ondanks de beschermde status, ging de botanische rijkdom doorheen de jaren sterk achteruit. In de oeverzone van de vijver werden geen speciale soorten meer teruggevonden en de vroegere heide evolueerde tot een open buntgrasvegetatie (Co-rynephorus canescens). De begroeiing bestond in 1980 hoofdzakelijk uit pijpestrootje (Molinia caerulea) en opslag van allerlei struiken, vooral ruwe berk (Betula pendula).