1980 - Charlier: Herentals 46

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

31 MAART 1980 
 51°11'48" NB   04°52'24" OL


Het landschap lijkt op de foto's van Charlier en Kempenaers op het eerste gezicht weinig veranderd omdat het gagelstruweel nog steeds als een gordel rondom de plas loopt. De plas zelf werd echter uitgediept, schoongemaakt en vergroot. Onder de gagel werd geen spoor meer van de eerder genoemde vegetatie gevonden. Op de achtergrond groeien naast berken ook nog Amerikaanse eiken (Quercus rubra) en grove dennen (Pinus sylvestris).