1980 - Charlier: Mechelen 40

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

27 JUNI 1980 
 51°02'54" NB   04°28'35" OL


Het zicht op de dreef wordt bij Charlier belemmerd door enkele bureaucabines. Die boden een tijdelijk onderkomen aan de personen die werkten aan de kanalisatie van het Vrouwenvliet dat langs het domein loopt. De vroegere aspergeakkers zijn bebost met lork (Larix decidua) en Amerikaanse eik (Quercus rubra) en het weggedeelte tussen de beuken is met beton verstevigd omstreeks 1965. De toenmalige eigenares had plannen om een gedeelte van het domein te verkavelen maar op de gewestplannen kreeg het echter een onbebouwbare bestemming. Na de droge zomer van 1976 stierven enkele beuken (Fagus sylvatica) uit de dreef. Zij werden nadien gekapt waardoor de weg zijn drevenkarakter verloor.
De foto's van Charlier, Kempenaers en De Cleene werden eigenlijk genomen aan de rand van het domein Tivoli. In 1978 verwierf de stad Mechelen twintig hectare van dit domein en het is die verkaveling die in beeld is gebracht. Een hoge metalen afsluiting, die dwars over de dreef loopt, scheidt de twee delen. De ene helft van elf hectare werd ingericht als het openbaar park Tivoli, een recreatieoord met kasteel, rozentuin en hoogstamboomgaard, een oase van rust in de nabijheid van het Mechelse stadscentrum. In het voormalige koetshuis werd een kinderboerderij ondergebracht.