1980 - Charlier: Steendorp 35

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

25 JUNI 1980 
 51°07'06" NB   04°15'24" OL


Ondoordacht en intensief gebruik van de Schelde en de omliggende gebieden, dreigde deze biotoop te transformeren. Ondermeer de golfslag en de bedijking brachten de slikken in gevaar. Het vele afval, mede afkomstig van het binnendijks gelegen stortterrein, en de hoogspanningsmasten aan de horizon, verraden op de foto van Charlier (1980) een verregaande vervuiling. Mede hierdoor verdween de oude slikvegetatie en kwamen nieuwe plantensoorten. Op de dijk groeien struiken amandelwilg (Salix triandra) en het riet is plaatselijk overwoekerd door grote brandnetel (Urtica dioica). Ook de waterkwaliteit is er enorm op achteruitgegaan door te hoge dosissen huishoudelijk en industrieel afval. Dit alles samen heeft ervoor gezorgd dat onder andere de driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) wellicht definitief is verdwenen.