1980 - Charlier: Kortemark 19B

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 JULI 1980 
 51°01'39" NB   03°02'03" OL


Na de grote oorlogen evolueerde deze streek door transformaties in de agrarische sector. Allereerst leende de vruchtbare grond zich goed voor tuinbouw. Groenteteelt, vooral in functie van grote diepvriesbedrijven, domineert tot op vandaag het landschapsbeeld. Een tweede specialisatie was de intensieve veeteelt. In functie van deze evoluties werd omstreeks 1968 de ruilverkaveling in het fotogebied doorgevoerd. Een ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Hierbij wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. In het gefotografeerde gebied werd de vroegere sloot gekanaliseerd en de oeverbeplanting vernietigd. Deze kanalisatie gebeurde slechts over een beperkte afstand waardoor het effect minimaal is. Verder werd het weiland omgezet naar akkerland en het vee verdween in de stal (fotoset 23). De moderne hoeven die in de regio opdoken en een industriële indruk nalaten waren dan ook de drijvende krachten achter deze landschappelijke transformaties (fotoset 18).