1980 - Charlier: Diksmuide 11

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 JULI 1980 
 50°58'02" NB   02°52'02" OL
Het hoeft geen betoog dat dit natuurgebied voor vele natuurliefhebbers een droom was. De Eerste Wereldoorlog maakte daar een einde aan door een vier jaar durende wateroverstroming. Gevolg was dat de wortelende soorten uit de diepste verlandingszones verdwenen; de drijvende vegetatie hield stand. Ondanks de bescherming als Belgisch Natuur- en Vogelreservaat in 1959, ontstonden na de Tweede Wereldoorlog nog meer problemen. Zo voerde het vervuilde water van de Ronebeek en de Steenbeek veel slib aan waardoor vertroebeling van het water ontstond. De gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar op de foto van Charlier. De vijvervegetatie was, op enkele waterlelies na, volledig verdwenen. Verder zorgde de intensivering van de omliggende landbouw voor nog meer overlast. In het voorjaar werd steeds meer water uit de Broeken gepompt waardoor de rietvelden droog kwamen te staan met als gevolg dat rietkragen en drijftillen, op de eilandjes links en rechts op Charliers foto, verdrongen werden door een wilgenstruweel met ruigtekruiden. Bovendien leidde het overmatig gebruik van meststoffen in de jaren zeventig en tachtig tot een sterke eutrofiëring van het oppervlaktewater.