1980 - Charlier: Ieper 21

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

24 JULI 1980 
 50°50'04" NB   02°58'40" OL
De Eerste Wereldoorlog betekende een grote ommekeer voor deze regio. De verwoestingen van akkers en bossen waren enorm, in die mate dat de overheid vreesde dat agrarische activiteiten voortaan uitgesloten zouden zijn. Er werd daarom een plan opgevat voor een grote herbebossing van vijftienduizend hectare. Het ging echter niet door. De terugkerende bevolking nam de gronden opnieuw in gebruik, de overheid beschikte overigens niet over voldoende bosbeplantingsmateriaal.

Na WO I werd de hoeve – rechts op Massarts foto – afgebroken. Op Charliers foto duikt een nieuwe hoeve met bijhorende boomgaard aan de linkerkant van de weg op. De eiken zijn gekapt en de dreef is een smallere landweg zonder grasboorden geworden. Rechts op de foto ligt een uitgestrekt tarweveld, links werden aardappelen geteeld.