1980 - Charlier: Temse 30

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 MEI 1980 
 51°08'02" NB   04°14'29" OL
Op Charliers foto zijn de vorm van de vallei en de loop van de Hollebeek beter zichtbaar. Doordat voor de kleine boeren de graanteelt niet langer lonend was, werden in de jaren 1960 de akkers omgezet in weiland. Hierbij werd een deel van de rootput ingepalmd. Het overblijvende gedeelte werd later opgevuld. De knotwilgen langs de Hollebeek werden tegelijkertijd geruid. De beek wordt gedomineerd door fluitekruid (Anthriscus sylvestris). Op de achtergrond staan enkele hoogspanningsmasten.