1980 - Charlier: Waarschoot 19A

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 MEI 1980 
 51°09'14" NB   03°37'15" OL
In 1980 zijn de pinksterbloemen nergens meer te bespeuren en wordt de akker op de voorgrond gebruikt als graanakker. De hele achtergrond wordt ingenomen door de opslagplaats van bedrijf Textilia, dat in de jaren zestig werd opgericht. Tegelijkertijd verdwenen de populieren uit het landschap.

In 1982 ging het textielbedrijf in concordaat en werd het gekocht door de huidige eigenaars. De bedrijfsleiders van de industriële vestiging deden weinig moeite om de bedrijfsgebouwen in het landschap in te passen, waardoor een groot contrast ontstond. De zone tussen de opslagplaats en de sloot lag braak en bood de mogelijkheid voor een eventuele uitbreiding in de toekomst. De sloot was erg vervuild doordat deze een nabijgelegen varkensveehouderij draineerde.