1980 - Charlier: Wuustwezel 47

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

09 OKTOBER 1980 
 51°24'23" NB   04°31'30" OL
Als gevolg van een ruilverkaveling, verdween het grootste deel van de gesloten bosgordel rond het ven. Hier en daar waren in de omgeving nog kleinere dennenbosjes terug te vinden, verspreid over grote oppervlakten landbouwgrond, in het bijzonder weiland. In de jaren zeventig constateerde men een sterke uitdroging van het ven die niet het gevolg kon zijn van klimatologische omstandigheden. Gelijkaardige verschijnselen werden gesignaleerd in het nabijgelegen natuurreservaat van de Kalmthoutse heide. Uitdroging en eutrofiëring deden het ven dichtgroeien met pitrus (Juncus effesus). Om dit te voorkomen werd aan het eind van de jaren zeventig een bron geboord om de waterstand kunstmatig op peil te houden. Als gevolg van de permanent hogere waterstand stierf alle pitrus op de lagere delen af.