1980 - Charlier: Berlare 24

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

07 JUNI 1980 
 51°02'37" NB   03°57'08" OL
In 1980 was het meeste akkerland reeds in weiland omgezet, één perceel bleef hooiland, een ander perceel bleef akker. Ten gevolge van arbeidsrationalisering en productieoptimalisering verloor klaver zijn belang en verdween het stelselmatig uit het landschap. Bovendien werden de percelen groter en verdwenen verschillende hoeven uit het beeld. De molen werd in 1925 na enkele jaren inactiviteit afgebroken. De haag en de boomgaard rechts vooraan verdwenen en in de plaats kwam een moestuin afgesloten met prikkeldraad. De knotwilgen doorstonden wel de tand des tijds.