1980 - Charlier: Genk 57

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

28 OKTOBER 1980 
 50°58'24" NB   05°27'06" OL
Aan het einde van de jaren veertig startte de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendommen 'Landwaarts' met een nieuw huisvestingsproject. De maatschappij slaagde er in om een uitgestrekt heidegebied met een oppervlakte van honderdveertig hectare tegen gunstige voorwaarden te kopen van het gemeentebestuur. Het plan van aanleg, opgemaakt door architect N.A. Van Malleghem, voorzag de oprichting van een vijfhonderdtal kleine landeigendommen. Voor de uitbouw van het wegennet, de waterleiding en rioleringen werd er een beroep gedaan op subsidies gebaseerd op de wet Brunfaut uit 1949. Door de lage rentevoet was het voor mensen die slechts een minimuminkomen hadden, toch mogelijk om een klein eigendom te verwerven. De koopprijs voor een woning in de Boksbergheide schommelde tussen de 215.000 en 255.000 Belgische Frank. Men kreeg daarvoor een staatspremie van 43.500 Belgische Frank. Hierbij kon men een lening aangaan van 165.500 Belgische Frank die over een termijn van vijfentwintig jaar afgelost moest worden.