1980 - Charlier: Ruiselede 18

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 JULI 1980 
 51°02'43" NB   03°23'34" OL
Na beide wereldoorlogen werd de landbouw in deze streek nog dominanter, maar de sector werd gedwongen te herstructureren en te specialiseren om zo het hoofd te bieden aan toenemende concurrentie. Voor de Zandstreek, en niet in het minst voor Ruiselede, heroriënteerde het landbouwbedrijf zich naar de varkenskweek. Het is dus niet verwonderlijk dat het witte dak op de voorgrond van Charliers foto een slachthuis is. De Goudenstermolen waarop Massart stond om zijn beeld op te nemen, werd reeds in 1960 afgebroken. Sindsdien breidde de dorpskern zich uit tot aan het slachthuis. De nieuwe optiek van de landbouw bracht monotonere graasweiden en grotere percelen met zich. Het ruraal landschap kreeg in Ruiselede, maar ook in Vlaanderen in het algemeen, een homogener uitzicht. De hoeven van weleer werden vervangen door industriele stallen die eveneens benut werden voor andere doeleinden. Zo fungeert de loods links op de foto als werkplaats voor fietsen.

(zie studie Ruiselede)