2014 - De Cleene: Antwerpen 37

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

22 JUNI 2014 
 51°18'29" NB   04°17'03" OL
Op de foto van De Cleene is de rietvegetatie uitgebreid. Om verbossing te voorkomen dient het riet elke zes tot zeven jaar gekapt te worden. Vandaag zijn zowel het Galgeschoor als het Groot Buitenschoor (fotoset 38) deel van het ecologisch netwerk van de haven. De Antwerpse Haven en Natuurpunt hebben de handen in elkaar geslagen om de ontwikkeling en bestendiging van natuur in de haven te bevorderen. Sinds 2003 zijn ze gestart met het afbakenen van een ecologisch netwerk dat in volle omvang vijf procent van de totale havenoppervlakte zou moeten beslaan. Het netwerk zal enkele grote natuurgebieden verbinden door middel van corridors en stapstenen . Dit netwerk zal de Vogel- en Habitatrichtlijnen onderschrijven die van kracht zijn in het Galgeschoor en andere natuurgebieden gelegen in de haven.