2014 - De Cleene: Genk 57

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

14 JULI 2014 
 50°58'20" NB   05°27'03" OL


Vandaag de dag wordt het gebied veel intensiever beheerd en is het terrein ontbost om de verdere ontwikkeling van heide te stimuleren. Aangezien heide enkel kan groeien dankzij een constant maai- en graasbeleid, vraagt het een zeer intensief onderhoud. Indien dit beheer niet zou gebeuren, zou het gebied evolueren naar een bosachtige vegetatie en zou de heide verdwijnen – een proces dat we in een beginstadium kunnen waarnemen op Kempenaers’ foto.