2014 - De Cleene: Berlare 26

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 MEI 2014 
 51°01'48" NB   03°58'01" OL


In de foto van De Cleene is de vegetatie aan de oevers van de Voortesloot en de weide rechts drastisch veranderd. Het gebied maakt nu deel uit van het natuurreservaat Donkmeer, dat al meerdere male uitgebreid is gedurende de voorbije tien jaar. Het beheer richt zich op het omzetten van weilanden in extensieve graslanden met een veel rijkere biodiversiteit en het herstellen van de oevervegetatie. Op de foto zien we gele lis (Iris pseudacorus), een inheemse plant die vaak voorkomt aan waterranden.