2014 - De Cleene: Genk 54

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

14 JULI 2014 
 50°58'19" NB   05°29'44" OL


Vandaag de dag is de bouwwoede, reeds zichtbaar op de foto’s van Charlier en Kempenaers, nog steeds aan de gang. In het beeld van De Cleene zien we dat het resterende groen plaats heeft moeten maken voor nog een appartementsblok en op de achtergrond onderscheiden we een kraan.
Een ander fenomeen dat het voorbije decennium typeert, is de opkomst van zonnepanelen. Onder sterk gesubsidieerde – en dus zeer voordelige – voorwaarden, verschenen de panelen de voorbije tien jaar op menig Vlaams dak. Vanaf 2013 werden deze subsidies echter ingetrokken en gelden deze voordelen niet meer voor panelen, geïnstalleerd na februari 2014. Deze beleidswijziging zal mogelijks de sterke groei in het aantal zonnepanelen aanzienlijk afremmen.