2014 - De Cleene: Knokke-Heist 16

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 AUGUSTUS 2014 
 51°21'13" NB   03°21'41" OL


In de foto van 2014 zien we eveneens weinig verandering, behalve het veld op de voorgrond dat omgevormd is van weiland naar landbouwgrond. De site staat nochtans op het punt een vergaande transformatie te ondergaan. De Willems-Leopoldpolder is opgekocht door het Vlaams Gewest ter uitbreiding van het natuurgebied het Zwin. De Vlaamse en Nederlandse overheden zullen samen het grensoverschrijdend natuurgebied beheren.
De voornaamste reden voor de uitbreiding van het Zwin is het tegenhouden van de verzanding van het natuurgebied. Om die reden zal de Internationale Dijk worden afgegraven en nieuwe dijken zullen meer inlands worden opgericht. De bestaande geulen zullen worden verbreed en uitgediept en verlengd tot in het nieuw gewonnen gedeelte. Het karakteristieke getijdenlandschap van het Zwin en de typerende fauna en flora zullen zo behouden en uitgebreid worden.

Stijn COLE - 8 oktober 2009