2014 - De Cleene: Antwerpen 36

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

10 JULI 2014 
 51°18'30" NB   04°17'18" OL


In de recente foto is het landschap weinig veranderd ten opzicht van 2003, behalve het verdwijnen van een hek op de voorgrond wat kan wijzen op een wijziging in maai- en graasbeheer. Achter de dijk wordt de haven nochtans steeds verder uitgebreid. Op de rechteroever wordt de haven verder ontwikkeld door inbreiding en verdichting. Op de linkeroever worden een extra 1.000 hectares voorzien voor havenactiviteiten. Dankzij de aanleg van het Deurganckdok kunnen nu tot 300 meter lange containerschepen aanmeren. Vandaag de dag worden grote inspanningen geleverd om de havenontwikkeling in balans te brengen met de omgeving aan de hand van maatregelen op het vlak van natuurontwikkeling, duurzame mobiliteit, landbouw, erfgoed… (fotoset 38). Ondanks deze maatregelen gaat niet iedereen akkoord met de uitbreidingen en blijft er veel protest, bijvoorbeeld tegen de onteigeningen in het dorpje Doel en de omliggende polderdorpen.