2014 - De Cleene: Kortemark 19B

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

08 AUGUSTUS 2014 
 51°01'33" NB   03°01'26" OL


In de foto van 2014 is de maïs aan de linkerkant van de Krekelbeek teruggedrongen en heeft deze plaatsgemaakt voor een strook grasland dat vrij is van gewassen en bemesting. Zo spoelen minder voedingsstoffen van de mest in de beek, wat de kwaliteit van het water aanzienlijk verhoogt. Zulke bufferzones kaderen in de maatregelen tegen vervuiling in navolging van het Mestdecreet en het Mestactieplan uit de jaren ’90. Een instrument dat in werking is sinds 2000 en mede gefinancierd wordt door Europa, zijn beheersovereenkomsten tussen landbouwers en het Vlaams Gewest om landbouwers te compenseren voor het aanleggen van deze bufferzones.