2014 - De Cleene: De Haan 8

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

29 AUGUSTUS 2014 
 51°18'17" NB   03°05'23" OL


In 2014 lijkt het landschap opnieuw meer open en de vegetatie rondom de hoeve rechts is verdwenen. Dit is een atypische evolutie, aangezien het huidige landschapsbeleid meer focust op het heraanleggen van vegetatie en beplanting rond huizen en boerderijen.
Het stuk land centraal op de foto, gescheiden van de rest van het weiland door een grachtje met rietkraag, wordt extensief beheerd omdat het deel is van een overgangsgebied tussen de duinen en de polders. Het Duinendecreet beschermt namelijk niet enkel duinen maar ook dit soort overgangsgebieden. Typisch voor zulke extensief gebruikte, voormalige landbouwgrond is de ontwikkeling van Pitrus (Juncus effusus), dat hier welig groeit.