2014 - De Cleene: Waasmunster 31

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

17 JUNI 2014 
 51°06'03" NB   04°07'51" OL


In de huidige foto wordt het veld op de voorgrond opnieuw gebruikt als grasland. In het kader van het Sigmaproject Durmevallei zal dit gebied spoedig omgezet worden in een gecontroleerd overstromingsgebied dat bij momenten volledig onder water zal staan. Het Sigmaplan is een initiatief van het Vlaams Gewest, onder toezicht van beheerder Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit gebied zal samen met andere overstromingsgebieden het overstromingsgevaar langs de Durme bij hoogtij inperken en zal de waterafvoer van de hele regio verbeteren (fotoset 33). Tegelijk zal de oorspronkelijke natuurwaarde van de rivier hersteld worden door het aanleggen van wetlands en zoetwatergetijdennatuur. Deze zullen bestaan uit slikken en schorren begroeid met riet, moerasvegetatie en wilgen.