2014 - De Cleene: Bornem 34

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

07 NOVEMBER 2014 
 51°06'49" NB   04°14'59" OL
In het beeld van De Cleene krijgen we opnieuw het weidse zicht van de foto van Charlier. Dit valt vooral te wijten aan het verschil in seizoen en aan het feit dat de bomenrij, die geplant was in de foto van Kempenaers, nu gekapt is. Deze ingreep is mogelijks het gevolg van de aankomende werken in het kader van het Sigmaproject Cluster Bornem. Net zoals naast de Durme, zullen langsheen de Schelde een reeks gecontroleerde overstromingsgebieden het risico op overstromingen inperken en worden er getijdenlandschappen gecreëerd (fotoset 31, 33 en 35). De werken aan de dijk zullen voor een groot deel teruggrijpen naar de situatie van voor 1976 met een zomer- en een winterdijk. Een hoge ringdijk zal het tracé van de oude winterdijk, zichtbaar links in beeld, volgen en het binnenland beschermen tegen overstromingen. De geasfalteerde dijk zal verlaagd worden en er zullen bressen geslagen worden, zodat de achterliggende polder overspoeld kan worden bij hoogtij. De herbestemming van het gebied heeft vele vergaande gevolgen die aangepakt dienen te worden de komende jaren. De boeren moeten gecompenseerd worden voor het verlies van hun land en de vissers aan de vijver Kragenwiel, gelegen net buiten de winterdijk, zullen een nieuwe plek krijgen aan een vijver vlakbij. De protestborden her en der naast de rivier tonen nochtans dat niet iedereen is opgezet met de aankomende veranderingen.