2014 - De Cleene: Ruiselede 18

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

 
 51°02'39" NB   03°23'27" OL
Het beeld van De Cleene toont weinig veranderingen. De bomen van het groenscherm zijn gesnoeid waardoor de wieken van de Knokmolen opnieuw zichtbaar zijn.
Het slachthuis wil echter een vergunning aanvragen om zijn capaciteit te mogen verdubbelen. De impact op het milieu van deze verdubbeling wordt momenteel onderzocht in een MER (Milieu Effecten Rapport) procedure. Zoals in het verleden reeds het geval was, valt buurtprotest tegen lawaai- en geurhinder te verwachten. Het conflict met het slachthuis in Ruiselede in representatief voor vele historisch gegroeide agro-industriële sites in Vlaanderen.