2014 - De Cleene: Beringen 49

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

02 MEI 2014 
 51°02'19" NB   05°10'56" OL
Vandaag de dag is het huis in het midden van de foto volledig gerenoveerd en zijn de coniferen (Coniferae), die het landschap aan het zicht onttrokken, gekapt. We krijgen nu opnieuw een relatief open blik op de glooiingen van het landschap, waarop enkele nieuwe huizen zijn gebouwd op de resterende braakliggende percelen. Het grasland op de voorgrond wordt minder intensief beheerd dan voordien, waardoor planten als zuring (Rumex) opschieten.