2004 - Kempenaers: Genk 57

Massart
Charlier
Kempenaers
De Cleene

22 JULI 2003 
 50°58'20" NB   05°27'02" OL


De foto's van Charlier en Kempenaers tonen het noordelijke gedeelte van de woonwijk Boksbergheide. Wegens de glooiing in het reliëf is de zone vooraan minder geschikt voor bebouwing. In deze wijk is de uitbouw voorzien van een centrum met kerk, scholen en sportterreinen. Op de voorgrond bevindt zich de kleuterschool Het Kompas. Dit gebied is op de gewestplannen afgebakend als 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut'. In 2003 is een groot deel van de oorspronkelijke vegetatie behouden en vinden we hier nog struikheide (Calluna vulgaris), berk (Betula pendula), grove den (Pinus sylvestris) en zomereik (Quercus robur). In de verte valt de volledig met naaldbomen beplante Vlasberg op.